Współpraca

 

Fundacja Morska Hetman realizując cele statutowe współpracuje z wieloma partnerami i organizacjami. 
Wybrane z nich prezentujemy poniżej.

Jacht Klub Marynarki Wojennej KOTWICA
www.jkmw-kotwica.pl

Pomorska Fundacja SŁONECZNIK
www.fundacja-slonecznik.pomorskie.pl

Grupa Partnerska "Dla Dobra Zatoki Gdańskiej"